Geluk: de hoogste waarde in het leven?

Prof. dr. Martin van Hees
1 audio-cd
luisterduur - 60 minuten
prijs: € 12,95

ISBN: 9789089930088

Bestel nu uw exemplaar  Klik op icoon voor fragment

Geluk:
de hoogste waarde in het leven?
Wanneer zeggen we dat een leven waardevol is? Is ´Geluk´ een noodzakelijke voorwaarde? En als dat zo is, hoe leid ik dan het leven dat mij het meeste geluk oplevert? In de filosofie bestaat een eeuwenoude traditie die stelt dat de centrale waarde in het menselijk leven de realisatie van geluk is: ´het goede leven´ is een gelukkig leven.

In dit toegankelijke college bespreekt Martin van Hees aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven allereerst de vraag wat geluk nu eigenlijk is. Kun je bijvoorbeeld gelukkig zijn zonder te weten dat je het bent? Is geluk een emotie? Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag of het wel mogelijk is om te streven naar geluk: is geluk een verdienste of overkomt het ons? Vervolgens bespreekt hij de vraag of geluk inderdaad de hoogste waarde is. Met behulp van diverse voorbeelden laat hij zien dat we soms bewust kiezen voor minder geluk, juist omdat het niet het hoogste doel in ons leven is. Alleen als ook andere waarden zijn gerealiseerd kan een gelukkig leven een waardevol leven worden genoemd.

*****

Prof. dr. Martin van Hees
is als hoogleraar Ethiek en Politieke Theorie verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek richt hij zich in het bijzonder op de analyse van de relaties tussen rationaliteit, vrijheid en verantwoordelijkheid.