beta canon

Robbert Dijkgraaf, Louise Fresco, Bas Haring met Frank Groothof
5 audio-cds
luisterduur - c.a. 314 minuten
prijs: € 22,95

  Uitverkocht  Klik op icoon voor fragmentDe junior bètacanon -
de belangrijkste onderwerpen uit de wetenschap voor kinderen
In navolging van de succesvolle bbètacanon voor volwassenen brengt LuisterWijs i.s.m. het Platform Bèta-technieken en de KNAW dit unieke luistercollege.

Nederlands bekendste wetenschappers Robbert Dijkgraaf, Bas Haring en Louise Fresco bespreken in dit 5 cd's op originele en toegankelijke wijze de belangrijkste onderwerpen uit de wetenschap. Zoals waarom de wc voor de mens zo‘n belangrijke ontdekking was, of wie Newton was, maar ook de oerknal, DNA en de Pavlovreactie komen aan bod. Tegelijkertijd wordt voor de kinderen duidelijk hoe hun leven eruit zou hebben gezien zonder al deze ontdekkers en ontdekkingen.

Om deze cd's nog specialer te maken, introduceert Frank Groothof elk onderwerp op zijn eigen humoristische en originele wijze.

i.s.m.: logo platform nemo

Robbert Dijkgraaf (1960) is sinds 2005 universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij vanaf 1992 de leerstoel mathematische fysica bezette. Hij studeerde natuurkunde en wiskunde in Utrecht. Na een onderbreking waarin hij de opleiding schilderen volgde aan de Gerrit Rietveld Academie, promoveerde hij daar cum laude in 1989 bij Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft. Daarna bekleedde hij posities aan o.m. Princeton University.

Dijkgraaf werkt op het gebied van snaartheorie, quantumzwaartekracht en het grensgebied van wiskunde en deeltjesfysica. Voor dit onderzoek kreeg hij in 2003 de NWO Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Dijkgraaf is redacteur van een tiental wetenschappelijke tijdschriften en wetenschappelijke adviseur van instituten in Cambridge, Bonn, Stanford, Dublin en Parijs.

Veel van Dijkgraafs activiteiten liggen op het snijvlak van wetenschap en maatschappij. Als columnist van NRC Handelsblad schrijft hij voor een breed publiek over wetenschap, kunst en andere zaken. Hij is de popularisering van de wetenschap zeer toegedaan, bijvoorbeeld als medewerker van het televisieprogramma Hoe?Zo!, maar ook als initiatiefnemer (én financier) van proefjes.nl, een website met alledaagse proefjes voor kinderen vanaf 8 jaar.

*****

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is in juni 2006 tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam benoemd, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

Louise Fresco is lid van de KNAW, buitenlands lid van de Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in Stockholm, corresponderend lid van de Real Academia de Ingeniería in Madrid en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Ook is zij Visiting Professor bij het Institute of Earth Sciences van Stanford University en bij de David and Lucille Packard Foundation in Palo Alto (VS). Daarnaast is zij Distinguished Professor aan de Wageningen Universiteit.

Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt aan de Wageningen Universiteit. Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen, met als specialisatie tropische gebieden.
Vanaf 1986 heeft Fresco verschillende functies vervuld, waaronder van 1997 tot 1999 Director of Research op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome, waar zij vervolgens van januari 2000 tot mei 2006 Assistant Director-General was en verantwoordelijk voor al het technische werk op gebied van landbouwproductie, en later ook voedselvoorziening.
Daarvoor was zij president van de Adviesraad voor Onderzoek naar Natuur en Milieu en medeoprichter en voorzitter van het Land Use and Land Cover Change Project (LUCC) van de International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).

In 2006-2007 was zij voorzitter van de inspectie van het Earth System Science Partnership (ESSP), het gezamenlijke programma van het International Geosphere Biosphere- Programme (IGBP) en het International Human Dimensions of Global Change Programme (IDHP). Daarnaast was zij lid van de Deltacommissie (2007-2008), die zich buigt over bescherming van de Nederlandse kust en het achterland tegen de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging en klimaatveranderingen. Eerder was zij ook lid van jury de Heinekenprijs voor Milieu.

Fresco heeft een lange lijst met publicaties op haar naam staan, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in de populaire media. Ze schrijft een tweewekelijkse column in de NRC en wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan een scala van nationale en internationale radio- en televisieprogramma's.

*****

Bas Haring (De Bilt, 23 april 1968) is een Nederlands natuurkundige en filosoof, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, televisiepresentator bij de RVU alsook hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij de leerstoel 'publiek begrip van wetenschap' bekleedt.
Op een heldere en prikkelende manier probeert hij wetenschap en filosofie betekenis te geven voor het leven.

Haring studeerde aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1988 zijn propedeuse natuurkunde behaalde en in 1992 zijn doctoraalexamen wijsbegeerte (afstudeerrichting: kunstmatige intelligentie). Haring promoveerde in 1997 tot doctor aan dezelfde universiteit in het vak Cognitieve kunstmatige intelligentie.
Hij is werkzaam als docent mediatechnologie bij de Universiteit Leiden.

Sinds 1 oktober 2006 is Haring als bijzonder hoogleraar - vanwege het Leids Universiteits Fonds (LUF) - benoemd op de Leidse leerstoel Publiek begrip van wetenschap. Haring gaat ook jonge wetenschappers trainen in het toegankelijk maken van wetenschap. Zijn bekendste boek is Kaas en de evolutietheorie. Dit werk over de evolutietheorie en de implicaties hiervan verscheen in 2001 en ontving in 2002 de Gouden Uil voor de jeugdliteratuur en de Eureka!-prijs voor populair-wetenschappelijke literatuur.

In oktober 2003 verscheen zijn tweede boek, De ijzeren wil, - over het brein, bewustzijn en denkende machines.
De RVU zond televisieserie Haring uit, waarin Haring op zoek ging naar antwoorden op alledaagse vragen met filosofische raakvlakken. Haring was de opvolger van Stof. In Stof was hij meer de docent dan in Haring.

Onlangs verscheen zijn derde boek "Voor een echt succesvol leven": een pleidooi voor een onsuccesvol leven. Naast boeken schrijft Haring ook columns voor verscheidene tijdschriften, waaronder in het verleden Intermediair en thans de Volkskrant.

*****

Frank Groothof (Amsterdam, 14 februari 1947) is een Nederlands acteur, vooral bekend van op kinderen gerichte producties. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van Het Klokhuis ("Uit het woelige leven van Boy Zonderman") en Sesamstraat (aanvankelijk als ondeugende jongen, later meer als de "ideale oom").

Groothof studeerde vijf jaar aan het conservatorium. Na deze opleiding deed hij mee aan de musical Godspell. Hierna volgde een periode bij Werkteater. Samen met zijn broer René Groothof heeft hij diverse jaren "Broertjes" en "Broertjes op stap" gespeeld. Deze voorstellingen waren geïnspireerd op hun eigen jeugd en zijn ook uitgewerkt in een televisieserie voor de VPRO. Marnix Kappers speelde hierin de vader van de beide broertjes.

Na "Broertjes" heeft Frank Groothof een groot aantal opera's uitgewerkt tot muziekvoorstellingen die met name op kinderen zijn gericht. Zo bewerkte hij onder andere De Toverfluit van Mozart, en de reis van Odysseus. Van de laatste verscheen ook een televisiebewerking.

*****

Teksten Wetenschappers:
Rob van Hattum, Jelka Lustenhouwer en Amito Haarhuis van Science center NEMO
Liesbeth Jongkind
Dennis Rijnvis

Teksten Frank Groothof:
Katinka Hartman